• Ωράριο λειτουργίας
    Τρίτη-Κυριακή
    10:00-17:00

Ταξίαρχος Ε.Α Κων/Νος Μπίμπιζας-Πίνης