• Ωράριο λειτουργίας
    Τρίτη-Κυριακή
    10:00-17:00

Υποναύαρχος Ε.Α. Αλέξανδρος Αβριωνίδης