• Ωράριο λειτουργίας
    Τρίτη-Κυριακή
    10:00-17:00

COVID-19 (ΦΕΚ 4829-2/11/2020)