• Ωράριο λειτουργίας:
    Καθημερινά,
    09:00 -17:00

Γέφυρα συνεργασίας του Πολεμικού Μουσείου με την Πρεσβεία της Αυστραλίας