• Ωράριο λειτουργίας:
    Καθημερινά,
    09:00 -19:00

Ταξίαρχος Ε.Α Κων/Νος Μπίμπιζας-Πίνης