• Ωράριο λειτουργίας:
    Καθημερινά,
    09:00 -19:00

Υποναύαρχος Ε.Α. Αλέξανδρος Αβριωνίδης